Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Gmina Łęki Szlacheckie
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Zarządzenie nr 28 z dnia 25 maja 2020 r. w spr. powołania komisji do dokonania odbioru końcowego robót budowlanych na zadaniu pn. ?Przebudowa drogi powiatowej nr 3926E Kobiele Wielkie - Lubień na odcinku od km 18+959 do km 27+ 427 (etap 4 dł. 1200mb)?
2 Zarządzenie nr 27 z dnia 12 maja 2020 r. w spr. upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w rejestrze instytucji kultury prowadzonym przez Gminę Łęki Szlacheckie, wpisów w księgach rejestrowych oraz do wydawania odpisów z rejestru instytucji kultury i ksiąg rejestrowych
3 2020.05.27 - Przetarg na "Remont drogi gminnej 110206E Stanisławów -- Lesiopole wraz z remontem skrzyżowania z drogą gminną 1102204E"
4 Zarządzenie nr 26 z dnia 12 maja 2020 r. w spr. powołania komisji do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą
5 Zarządzenie nr 25 z dnia 08 maja 2020 r. w spr. powołania komisji przetargowej
6 Zarządzenie nr 24 z dnia 06 maja 2020 r. w spr. zmiany zarządzenia w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Łęki Szlacheckie
7 2020.04.24 - Przetarg na "Rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej etap 2 - roboty instalacyjne i wykończeniowe wewnętrzne
8 Zarządzenie nr 20 z dnia 23 marca 2020 r. w spr. zmian w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie w gminie Łęki Szlacheckie
9 Zarządzenie nr 17 z dnia 16 marca 2020 r. w spr. powołania komisji, która dokona brakowania zgromadzonej dokumentacji niearchiwalnej z wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmiku Województwa Łódzkiego oraz z wyboru wójtów, burmistrzów, prezydentów miast przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r.
10 Zarządzenie nr 16 z dnia 16 marca 2020 r. w spr. powołania komisji do dokonania oceny dokumentacji niearchiwalnej kat. "B" przechowywanej w Archiwum Zakładowym w Urzędzie Gminy Łęki Szlacheckie